dokumenty.zslachova.sk - /Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ_2019_2020/


[Nadřazený adresář]

16. októbra 2020 9:59 1007203 Príloha č. 1_prehľad prospechu, dochádzky a správania_ASC.pdf
16. októbra 2020 10:01 2236325 Príloha č. 2_ Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019.pdf
16. októbra 2020 9:57 201475 Príloha č. 3_priebežná klasifikácia.pdf
16. októbra 2020 9:56 762690 Príohač. 4_ klasifikácia za 2. polrok.pdf
17. decembra 2020 14:53 452993 Správa o VVČ_schválenie.pdf
17. decembra 2020 14:49 745978 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2019-2020.pdf