dokumenty.zslachova.sk - /Zápis do 1. ročníka/


[Nadřazený adresář]

2. marca 2017 17:18 31303 VZN č 2-2017 ktorým sa dopĺňa VZN č 13-2015 o školských obvodoch.pdf
2. marca 2017 17:16 37491 VZN_12_2015 o zápise do 1 roč .pdf
2. marca 2017 17:17 42208 VZN_13_2015 o škol obvodoch.pdf